Referenties

RGO is in meerdere organisaties in gebruik. Dat kan zijn binnen de totale organisatie, maar ook binnen teams of units. Veelal wordt RGO geintitieerd door de leider die de wil en het doorzettingsvermogen heeft om te verbeteren. Een leider die de ambitie heeft om een effectief en succesvol team te bouwen. Hieronder een aantal van die leiders aan het woord over RGO in hun organisatie. 

                            

KPN Bid Management

De heer E. Jansen vertelt over de implementatie van RGO binnen zijn afdeling van professioneel en zelfstandig opererende bidmanagers.

Wat spreekt je aan, aan deze filosofie?
"RGO is een zeer pragmatische en hands-on filosofie en methodologie om output/waarde van je organisatie/afdeling te verhogen door de klant (wensen) centraal te stellen. Naast een theoretisch kader waarbij analyse en het plannen van verbetering centraal staan is voor mij de kracht van de RGO-methodologie vooral de samenhang, de handvatten en de tools die het biedt om de veranderingen ook te operationaliseren als manager en daarna ervoor te zorgen dat continu verbeteren als organisatie een 2e natuur wordt. Hoe de veranderingen te operationaliseren ontbreekt, of is maar heel beperkt ontwikkeld, in andere methodologieën."

Wat was voor jou de toegevoegde waarde van RGO?
"Voor mij heeft RGO bijna ongemerkt ook veel waarde gehad in mijn persoonlijke ontwikkeling doordat RGO mijn management skills heeft aangescherpt. Dat komt door de noodzakelijke nadruk op het operationele deel van het management vak tijdens het daadwerkelijk invoeren van de veranderingen: vasthoudend energie blijven stoppen in de verbeteringen net zolang het continue willen verbeteren ook een 2e natuur geworden is van jezelf en vervolgens ook van je team; van zelf doen naar team-effort."

Wat is het resultaat geworden van jouw RGO implementatie?  
"Mijn team bidmanagers is in staat gebleken 15 % meer grote offertes te doen (betere processen) waarbij het slagingspercentage ook nog eens met 11% gestegen is (oa door betere kwalificatie, kennisdeling). Daarnaast is de inzet van resources gemiddeld afgenomen per offerte zodat er gewonnen is in effectiviteit en efficiency. Ook de NPS van de stakeholders is sterk verbeterd omdat het product bidmanagement veel eenduidiger geworden is. De waarde van bidmanagement is duidelijk geworden."
"De zachtere resultaten zijn minstens zo interessant. Komende van een verzameling individuen die van offerte naar offerte gingen, wel met het hart op de juiste plaats maar die heel weinig met elkaar gemeen hadden (op het gebied van taakopvattingen, proces, werkwijze, definitie van succes, productiviteit , efficiency, vertrouwen in het management, waardering en zichtbaarheid) naar een trotse groep professionals die een eenduidige en waardevolle dienst leveren in het commerciële proces die breed gewaardeerd wordt door de organisatie."  
RGO Manager Simac

Binnen Simac ICT heeft de heer Dick van Engelen in juni 2015 met succes de titel RGO Manager op zijn naam geschreven. Nu hij ongeveer een jaar met RGO bezig is vragen wij hem naar zijn ervaring. 

Zou jij RGO aanbevelen als methodiek?
"Wat betreft die aanbevelingsvraag kan ik kort en bondig zijn , dat is voor mij een 10. Ik ben nog steeds overtuigd dat jullie de juiste tools in handen hebben om dit bij elk soort bedrijf succesvol te implementeren. Omdat ik daarin geloof, mag je mij ook gebruiken als referent."

Wat spreekt je precies aan, aan de RGO methodiek?
"De overzichtelijke samenhang tussen de elementen maken het geheel voor elke rol in een organisatie begrijpelijk dus is het acceptatie niveau groot en bevorder je daarmee de inbreng van de medewerkers."
 
Wat is voor jou specifiek het resultaat dat RGO voor jou als manager (heeft) betekent? 
"Kom ik weer terug op samenhang. Met elementen van RGO was ik al bezig maar het geheel is voor mij de drive om dit volledig te implementeren binnen mijn team."
 
Wat is het resultaat dat RGO voor jouw team en jouw afdeling (heeft) betekent? 
"Voor mijn team is het resultaat: betrokkenheid in het uitvoeren van verbeteracties, vertrouwen dat men kan escaleren waar nodig maar vooral het besef dat men zelf zaken kan veranderen voordat iemand anders dat voor hen doet.
Voor de afdeling geldt als resultaat vooral de duidelijkheid in rollen, processen, de boodschap richting andere afdelingen. We tonen ook aan dat we vooruit gaan en nemen daarmee een voortrekkers rol richting de andere afdelingen."

 

Omgevingsdienst ServiceCentrum MER

De heer Maurice Heijnen heeft als leider van de Omgevingsdienst MER de filosofie van RGO binnen de gehele organisatie vanaf de start geimplementeerd. Hiertoe is de organisatie van gegroeid van 2, naar 3 sterren op Resultaatgericht Organiseren. Het doel is dat de OD-MER in 2017 maar liefst drie en een halve ster te behalen.

Directeur Maurice Heijnen over het belang van RGO voor zijn organisatie:
"De afdeling Omgevingsdienst van het MER-servicecentrum is in september 2013 van start gegaan. Wij ‘ontzorgen’ gemeenten in de regio op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We leveren een kwalitatief hogere dienstverlening tegen lagere kosten. Vanaf de start hebben we de kans gegrepen om samen met Wim Kweekel een RGO ingerichte organisatie op te zetten. Hiervoor hebben wij onze kantoorinrichting aangepast en is onze missie en visie doorvertaald naar resultaatgebieden. Met de juiste begeleiding en zover nodig ook op de soft skills, is bij ons in Q1 2014 een eerste doorlichting RGO afgenomen. Dit heeft ons de juiste focus en aanbevelingen opgeleverd om voor dit jaar een aantal specifieke verbeteringen in gang te zetten. Deze implementeren we middels 100 dagen trajecten zodat we tussentijds de resultaten kunnen evalueren, bijsturen en uiteraard ook vieren. De inschatting is dat we in het eerste kwartaal van 2015 een zelfstandig operererende eenheid zijn die met een RGO certificaat kan aantonen dat er effectief en efficient gewerkt wordt en dat klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid hand in hand gaan. Niet in de laatste plaats is dit een bevestiging voor ons dat wij in staat zijn om een cultuur van vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding in onze organisatie in stand te houden. Dit alles met dank aan RGO en Wim Kweekel."

Impressie RGO

Certificeringsdag RGO Managers

CEO Tjip

Dingeman Leijdens, CEO bij Tjip B.V.

“Vanuit onze overtuiging dat we een kwaliteits- en efficiëntieverbetering nodig hadden om met nieuw elan de komende jaren tegemoet te gaan, heeft Wim Kweekel ons aan de hand van de principes van RGO (Resultaatgericht Organiseren) uitgedaagd en geholpen. Zijn confronterende en praktische houding helpen de kritische discussies tot eenduidige conclusies te brengen. Wij hebben in korte tijd flink wat resultaten geboekt. Onze werkwijze en houding zijn zichtbaar verscherpt. We werken aan de hand van duidelijke doelstellingen. Dat brengt duidelijkheid en motivatie. Heb Wim nog nooit zien autorijden maar hij heeft wel iets van Mario Andretti dat wij nu ook steeds meer gaan krijgen: “If everything seems under control, you're just not going fast enough”.