Leergang Resultaatgericht Organiseren voor Managers

Als manager kunt u ervoor kiezen om zelf het RGO certificaat te behalen door het volgen van de managerstraining RGO. Hiermee behaalt u het certificaat van kennis en kunde om een of meerdere teams op de RGO wijze aan te sturen. Deze managementtraining is opgezet in een vorm van blended learning, waarbij kennis en praktische toepassing worden afgewisseld. Het kennisdeel van de leergang RGO Manager bestaat uit drie verschillende trainings blokken. 

  1. Basiskennis RGO. Een basis met de highlights: wat is RGO en wat is de toegevoegde waarde van RGO om de kaders van ondernemen, organiseren en managen en het verbeteren en veranderen te verhelderen.
  2. Leiderschap en Managementvaardigheden in een RGO omgeving. Drie dagen waarin de persoonlijke vaardigheden bij leiding geven, veranderen, managen worden behandeld evenals high performance teams en organisaties. Hierin staat de persoon zelf centraal.
  3. Resultaatgericht Organiseren, de blauwdruk en toepassing. In blokken van drie keer twee dagen worden alle toepassingselementen van RGO middels een vorm van blended learning inhoudelijk behandeld en wordt de gehele blauwdruk doorlopen. In de tussenliggende periode worden uitwerkopdrachten gemaakt. 

De eerstvolgende startdatum van een volledig certificeringstraject voor RGO Managers is  15 en 16 maart 2018.  De kosten van de leergang RGO Manager bedragen €4.995,- (excl. verblijfskosten). Jaarlijkse bijdrage voor de certificering bedragen €995,- tenzij vanuit de organisatie reeds een certificering is afgenomen, dan vervalt dit bedrag. 

Als gecertificeerd RGO manager kunt u deelnemen aan halfjaarlijkse intervisie-bijeenkomsten mbt resultaatgericht werken, managen en organiseren. Bovendien hebben RGO managers toegang tot de afgeschermde kennissite met relevante methoden, technieken, artikelen en testen als het gaat om resultaatgericht werken, managen en organiseren.