Intervisie RGO

Tijdens deze dag worden ervaringen uitgewisseld tussen licentiehouders van RGO en RGO Managers. Doel van de dag is uiteraard naast ervaringen uitwisselen ook cases te behandelen. Tevens staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfs- en organisatiekunde die voor en bij RGO ingezet kunnen worden. 

Er zijn aan deze dag voor licentiehouders en certificaathouders geen deelname kosten verbonden. Deze dag valt onder het RGO abonnement.