Resultaatgericht Organiseren

Resultaatgericht Organiseren: het echt realiseren van betere resultaten.

RGO.nu is een community met als onderwerp het daadwerkelijk resultaatgericht organiseren, managen, werken en veranderen.  Resultaatgericht Organiseren is een hands-on filosofie, een manier van denken en werken, die organisaties, leiders, managers en teams helpt en ondersteunt om effectief, efficiënt, bevlogen en succesvol te zijn.  Het gaat dan zeer concreet om:

  • Het permanent verbeteren van de klant- en afnemerstevredenheid
  • Het verbeteren van de medewerker bevlogenheid
  • Het verlagen van de kosten en verbetering van de kostenbeheersing
  • Het maximaliseren van omzet en rendement
  • Het verkorten van de Time-to-Market (het sneller implementeren van nieuwe producten en diensten)

Uiteindelijk gaat het dan om de continuïteit van elke organisatie!

RGO.nu is een community met als gezamenlijk doel: resultaten blijvend te verbeteren, ofwel de continuïteit te waarborgen. Een community waarvan de deelnemers de laatste ontwikkelingen op dit gebied bijhouden, verder ontwikkelen, delen en elkaar zo nodig ondersteunen.

Deze site is voornamelijk gebaseerd op het boek ‘Resultaatgericht Organiseren: productiviteit en plezier in werk’ van Dik Bijl en Wim Kweekel.
Bestel boek

Download de digitale versie